בית תרבות שרת בנין העירייה | א' אייר תשפ"א 13.04.2021 | פתיחת שערים 19:30 | שעת התחלה 20:00
שניות
דקות
שעות
ימים
זוכרים ושרים
"מי שלחם-והתגשם לו החלום"


נשיר ונזכור יחד את לוחמי מערכות


ישראל ונפגעי הטרור